Pl

Kalendarz | Budowniczowie mostów - jesień 2015- Pankow
Miejsca spotkań: Stadtteilzentrum Pankow (STZ) | Alte Apotheke Heinersdorf (ZWH)

 

sob., 12.09./13.09., godz. 13:00-18:00
Fest an der Panke – stoisko w centrum Pankow/Ossietzkystraße:
Prezentacja obu stowarzyszeń: tematy i oferty; kolorowy stół dla dzieci! – spotkania i rozmowy

 

czw., 01.10., godz. 18:00 | STZ
Trening– interkulturowa komunikacja – warsztaty z Karoliną Kuszyk, tłumaczką, autorką, trenerką - w ramach Europejskiego Dnia Języków 26.09.2015!

 

śr., 25.11., godz. 10:00-12:00 | ZWH
Światy polsko-niemiecko-żydowskie - Ruth Fruchtman, autorka i dziennikarka, oraz
dr Lothar Quinkenstein, germanista, autor, tłumacz – prelekcja, spotkanie autorskie i dyskusja

  

czw., 10.12., godz. 19:00 | STZ
Co nowego w polszczyźnie? – O najnowszych tendencjach rozwojowych języka polskiego -
dr Anna Mróz, polonistka – prelekcja i dyskusja

 

sob., 12.12., godz. 16:00-20:00 | STZ
Idą święta... - spotkanie adwentowe

śr., 16.12.2015, godz. 10:00 Uhr | ZWH

 

Obrazy opowiadają - Berlin-Pankow w objektywie polskim i niemieckim: dwie fotografki prezentują swoje prace i mówią o swoich doświadczeniach - z Iną Lunkenheimer i Agatą KochBudowniczy mostów | Dwu- i wielojęzyczność

Eksperci dla rodziców i ich dzieci oraz innych osób zainteresowanych | STZ-Pankow DG

 

pt., 25.09., godz. 16.30: Adrian Ibe, slawista i germanista, lektor języka polskiego i niemieckiego jako obcego, wychował się dwujęzycznie i odniósł w tym sukces!

pt., 09.10., godz. 16:30: Wielojęzyczność a rozwój języka - Stasia Kulen-Gey, logopedka – prelekcja i dyskusja

pt., 20.11., godz. 16:30: Wielojęzyczność - Barbara Konieczna, „Lesepatin“ – „językowa” opiekunka dzieci w szkole, prelekcja i dyskusja

sob., 28.11., godz. 14:00-16:30: Teatr i improwizacja – „O rybaku i jego żonie” -
z Sylvią Tazberik, pedagogiem teatralnym oraz Martą Kischką, pedagogiem;

 

De

Kalender | Brückenbauer. Die Vielfalt – Herbst 2015 - Pankow
Orte: Stadtteilzentrum Pankow (STZ) | Alte Apotheke Heinersdorf (ZWH)

 

Sa., 12.09./13.09. 13:00-18:00 Uhr
Fest an der Panke am Pankower Anger/Ossietzkystraße - Stand:
Die zwei Vereine stellen sich vor: div. Angebote und Themen - bunter Kinder-Basteltisch – Begegnungen und Gespräche

 

Do., 01.10., 18:00 Uhr | STZ
Training Interkulturelle Kommunikation Workshop mit Karolina Kuszyk, Übersetzerin, Buchautorin, Trainerin (anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen am 26.09.2015!)

 

Mi., 25.11., 10:00-12:00 Uhr | ZWH
Deutsch-polnisch-jüdische Welten - Ruth Fruchtman, Buchautorin und Journalistin, und
Dr. Lothar Quinkenstein, Germanist, Buchautor, Übersetzer - Vortrag, Lesung, Diskussion

 

Do., 10.12., 19:00 Uhr | STZ
Was gibt´s Neues in Sachen Polnisch? - Über die neuesten Entwicklungstendenzen
der polnischen Sprache – Dr. Anna Mróz, Polonistin – Vortrag und Gesprächsrunde

 

Sa., 12.12., 15:00-20:00 Uhr | STZ
Es weihnachtet...

Mi., 16.12.2015, 10:00 Uhr | ZWH

Geschichten mit Bildern erzählen - Berlin-Pankow im deutschen und im polnischen Objektiv: zwei Fotografinnen präsentieren ihre Fotografien und tauschen ihre Erfahrungen aus - mit Ina Lunkenheimer und Agata Koch

 

 

Brückenbauer. Vielfalt | Zwei- und Mehrsprachigkeit

Experten für Eltern und ihre Kinder sowie andere Interessierte | STZ DG

 

Fr., 25.09., 16.30 Uhr Adrian Ibe, Slavist und Germanist, Dozent für Deutsch und Polnisch als Fremdsprache, erfolgreich zweisprachig aufgewachsen, Vortrag und Gesprächsrunde

Fr., 09.10., 16:30 Uhr: Mehrsprachigkeit und Sprachentwicklung - Stascha Kulen-Gey, Logopädin – Vortrag und Gesprächsrunde

Fr., 20.11., 16:30 Uhr: Mehrsprachigkeit - Barbara Konieczna, Lesepatin an Berliner Schulen, Vortrag und Gesprächsrunde

 

Sa., 28.11., 14:00-16:30: „O rybaku i jego żonie” - Theater und Improvisation in zwei Sprachen – mit Sylvia Tazberik, Theaterpädagogin und Marta Kischka, Pädagogin