Pl Kafejka po niemiecku
 
 
Jak zacząć mówić?
 

Płynnie mówić po niemiecku. Jak to się robi?

Konwersacje w luźnej atmosferze w wąskim zaufanym kręgu,
od poziomu B1.

 

Szukamy wspólnych zainteresowań i tematów. 

Obrazy, gry, nagrania audio, fragmenty filmów, muzyka czy też codzienność są nam pomocne:

- w formułowaniu pytań i odpowiedzi,

- w prowadzeniu dialogu,

- w doskonaleniu wymowy i płynności mówienia,

- w sukcesywnym rozszerzaniu słownictwa,

- w pokonywaniu barier i niepewności w mówieniu,

- we wzajemnym wspieraniu się.

 

Tak możemy nareszcie odczuć przyjemność posługiwania się również językiem niemieckim!

...i Twój sukces coraz bliżej!


Zapraszamy!
 
Terminwtorki, godz. 18:30-20:00
Miejsce: Paula Panke e.V., Schulstraße 25, 13187 Berlin-Pankow
Opłata: 2,-€ / spotkanie 

Prosimy o zgłoszenia: urszula.sadlowska@gmail.com
 
SprachCafé Polnisch e.V. | Koord. Urszula Sadłowska 
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
+ 49 (0)160 9968 0059
 
 
- - - - - - - - - - 
De SprachCafè auf Deutsch
 

Wie komme ich zum Sprechen?

 

Fließend Deutsch sprechen: Wie geht das?

Eine kleine Konversationsrunde in einer lockeren und vertrauensvollen Atmosphäre.

Ab B1-Niveau.

 

Wir suchen und finden gemeinsame Interessen und Themen.

Bilder, Spiele, Audioaufnahmen, Filmszenen, Musikstücke oder auch unser Alltag helfen uns dabei:

- Fragen zu stellen und Antworten zu geben,

- miteinander ins Gespräch zu kommen,

- Aussprache und fließendes Sprechen zu üben,

- Wortschatz ständig zu erweitern,

- Barrieren der Unsicherheit zu brechen und

- uns dabei gegenseitig anzuspornen.

 

So können wir endlich richtig Spaß haben, auch auf Deutsch zu sprechen!

 

...und der Erfolg rückt immer näher!

 

Herzlich willkommen!

 


Termin: dienstags, 18:30-20:00 Uhr
Ort: Paula Panke e.V., Schulstraße 25, 13187 Berlin-Pankow
Gebühr: 2,-€ / Treffen

Anmeldung: urszula.sadlowska@gmail.com
 

SprachCafé Polnisch e.V. | Koord. Urszula Sadłowska 
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059