PL

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z poetą, filozofem i miłośnikiem Kresów,

panem Romanem Zygmuntem Brodowskim.

 

Nasz gość, odkąd w 1986 roku opuścił Polskę, mieszka, pracuje i tworzy w Berlinie. Jest niezykle aktywnym uczestnikiem życia polonijnego, współpracuje między innymi z miesięcznikiem „Kontakty“. Emocjonalnie związany jest z Kresami, co znajduje odbicie w jego twórczości oraz licznych podróżach w ukochane strony. Od kilku lat pełni funkcję pełnomocnika na Niemcy Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ, które zajmuje się organizowaniem pomocy na Wschód. 

Jego dorobek literacki to między innymi wiersze, eseje, opowiadania oraz utwory dla dzieci. Dotychczas drukiem ukazały się: „ Apokryfy Broma” – wydanie broszurowe, „Poetycki Coctail” oraz „Sacrum - Profanum i... Kresy”.

Zapraszamy!

 

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Nebenan und ein Schritt weiter przy wsparciu Urzędu Dzielnicowego Pankow.

Termin:        19.04.2017, godz. 10:00-12:00
Miejsce:       Alte Apotheke, Romain-Rolland-Str. 112, 13089 Berlin

Prosimy o zgłoszenia: kontakt@sprachcafe-polnisch@org lub (0)160 9968 0059
o dobrowolny "grosik" na miejscu.


Serdecznie zapraszamy!

SprachCafé Polnisch e.V.
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059

- - - -

DE

Wir laden herzlich zur Begegnung mit dem Dichter, Philosophen und Liebhaber der früheren polnischen Ostgebiete – Roman Zygmunt Brodowski ein.

 

Unser Gast lebt, arbeitet und schreibt in Berlin, seitdem er 1986 Polen verlassen hat. Er engagiert sich aktiv im Leben der polnischer Gemeinschaft in Berlin. Unter Anderem kooperiert er mit der Zeitschrift „Kontakty“. Emotional ist er sehr an die früheren polnischen Ostgebiete gebunden, was sich in seinen literarischen Werken sowie häufigen Reisen zeigt. Seit ein paar Jahren vertritt er den Verein RUBIEŻ in Deutschland, der die Hilfe für Kresy (frühere polnische Ostgebiete) organisiert.

Roman Zygmunt Brodowski schreibt vor allem Gedichte, Essays, Erzählungen sowie kleine Werke für Kinder. Bis jetzt veröffentlicht wurden (auf polnisch): „ Apokryfy Broma”, „Poetycki Coctail” und „Sacrum – Profanum i… Kresy”.

Zapraszamy!

 

Die Veranstaltung findet im Rahmen unseres Projektes Nebenan und ein Schritt weiter statt, mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow.

 

 

Termin:         19.04.2017, 10:00-12:00 Uhr

Ort:               Alte Apotheke, Romain-Rolland-Str. 112, 13089 Berlin

 

Erbeten ist die Anmeldung: kontakt@sprachcafe-polnisch.org oder (0)160 9968 0059 sowie eine Spende vor Ort.

 

 

Herzlichst willkommen!

 

SprachCafé Polnisch e.V.

www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059

 

Pl | Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!                                   Foto © A.Koch
 

Serdecznie życzymy
Wam i Waszym Rodzinom
radosnych Świąt Wielkiej Nocy!


Dobrego wiosennego wypoczynku, chwil wypełnionych pokojem i bogatych w przeżycia,
z nową perspektywą na to, co minęło i na to, co jeszcze przed nami, na to, co ważne i dobre.

Z radością na nasze liczne wiosenne spotkania -
 


Pozdrawiamy
Polska Kafejka Językowa - SprachCafé Polnisch e.V.
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Polub nas na facebooku!
+ 49 (0)160 9968 0059
 
De | Frohe Osten!
 

Ein frohes Osterfest
wünschen wir Euch und Euren Familien!


Erholsame Frühlingstage, friedvolle und erlebnisreiche Augenblicke,
mit Rückblicken & Ausblicken, mit neuen Perspektiven auf Wichtiges und Gutes.

In Vorfreude auf unsere zahlreichen Frühlingstreffen
 

Mit Frühlingsgrüßen 
SprachCafé Polnisch e.V.
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059

 

 Pl | Kafejka w środy

 

W poszukiwaniu mojej polskiej duszy?

 

„Jestem Niemką, tak przynajmniej myślałam. Przecież wychowywałam się w Niemczech i poza pierogami, i bigosem, i niekiedy wakacjami we wczesnym dzieciństwie w gospodarstwie dziadków w pobliżu Malborka było malo kontaktów z Polską.

Czy jest jeszcze we mnie jakaś cząstka polskiej duszy, którą mogłabym odkryć w sobie i o nią zadbać? Co może być mi pomocne w budowaniu silniejszej świadomości i tożsamości?“

Katharina Smoliński, kulturoznawczyni, urodzona w latach 70-tych w Polsce i wychowana w Niemczech opowie nam o historii swojej polsko-niemieckiej rodziny, o odkrywaniu polskich korzeni i o muzycznym zbliżeniu duszy do rodzimych stron.

 

Foto © zbiory prywatne K.Smoliński

 

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Nebenan und ein Schritt weiter przy wsparciu Urzędu Dzielnicowego Pankow.

Termin:        05.04.2017, godz. 10:00-12:00
Miejsce:       Alte Apotheke, Romain-Rolland-Str. 112, 13089 Berlin

Prosimy o zgłoszenia: kontakt@sprachcafe-polnisch@org lub (0)160 9968 0059
o dobrowolny "grosik" na miejscu.


Serdecznie zapraszamy!

SprachCafé Polnisch e.V.
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059

- - - -

 

 

 

De | SprachCafé mittwochs

 

Auf der Suche nach meiner polnischen Seele?

 

 

„Ich bin Deutsche, dachte ich. Bin doch in Deutschland aufgewachsen und außer Pieroggen und Bigos, und einigen frühen Urlauben auf dem Bauernhof meines Opas in der Nähe von Malbork gab es wenig Berührungspunkte mit Polen.

Gibt es dennoch so etwas in mir wie eine polnische Seele, die, wenn sie entdeckt und kultiviert wird, zu mehr Bewusstheit und Identität führt?“

Katharina Smoliński, Kulturwissenschaftlerin, die in den 70-er Jahren in Polen geboren und in Deutschland aufgewachsen ist, berichtet in dem Vortrag von ihrer deutsch-polnischen Familiengeschichte, von der Entdeckung ihrer polnischen Wurzeln und einer musikalischen Annäherung an den Heimatort ihrer Seele.

 

Foto © Privatsammlung K.Smolinski

Die Veranstaltung findet im Rahmen unseres Projektes Nebenan und ein Schritt weiter statt, mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow.

 

 

Termin:         05.04.2017, 10:00-12:00 Uhr

Ort:               Alte Apotheke, Romain-Rolland-Str. 112, 13089 Berlin

 

Erbeten ist die Anmeldung: kontakt@sprachcafe-polnisch.org oder (0)160 9968 0059 sowie eine Spende vor Ort.

 

 

Herzlichst willkommen!

 

SprachCafé Polnisch e.V.

www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059

 

LITERATUR FÜR KINDER, KREATIVES & Mini-BRUNCH - mit EWA PAWLETA         Rys: Antonia Koch

Pl | Kafejka dla Dzieci: Leniwa Niedziela 

 

"Wielkanoc - tradycyjna i kolorowa"

 

Leniwa Niedziela: comiesięczne spotkania literackie i kreatywne dla przedszkolaków i nieco starszych dzieci. W niedzielnej, leniwej atmosferze przy kawie, ciastkach i innych smakołykach

wraz z bohaterami literatury dziecięcej zabierzemy Was w świat fantazji....

Do aktywnego kulinarnego;) uczestnictwa w tych Leniwych Niedzielach zachęcamy także Rodziców.

Miejsce: Stadtteilzentrum Pankow|Café, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin

Opłata: 5,-€ +1,-€ za kolejną osobę na pokrycie kosztów /lub własne kulinaria 

Zgłoszenia: ewa.pawleta@gmail.com, kontakt@sprachcafe-polnisch.org

Serdecznie zapraszamy!

- - -

De | Kinder-SprachCafé: Fauler Sonntag 

 

"Ostern - traditionell & bunt"

 

Fauler Sonntag - monatliche kreative Literatur-Begenungen für Vorschulkinder und ein wenig ältere Kinder.

Wie am Sonntag, ein wenig faul, beim Kaffee und Kuchen, sowie anderen Leckereien... und zusammen mit Figuren aus der Literatur nehmen wir Euch mit in die Welt der Phantasie... 

Zur aktiven auch kulinarischen;) Teilnahme an diesen Faulen Sonntagen laden wir auch die Eltern ein. 

Ort: Stadtteilzentrum Pankow|Café, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin

Unkostenbeitrag: 5,-€ +1,-€ für jede weitere Person / oder mitgebrachte Leckereien

Anmeldung: ewa.pawleta@gmail.com, kontakt@sprachcafe-polnisch.org

Zapraszamy!

 

Pl | W domu wielojęzycznym

Seminaria na temat dwu- i wielojęzycznego wychowania dzieci

Prowadząca: Dr. Anna Mróz

Organizator: SprachCafé Polnisch w kooperacji z CitizenKCenter

Miejsce: Stadtteilzentrum Pankow

Godzina: 11:00 – 14:00

 

Sobota, 1 kwietnia 2017 

Pierwsze kroki w dwujęzyczności

-◊-       Wprowadzenie do rozwoju mowy dziecka

-◊-       Podstawowe zasady dwu- i wielojęzycznego wychowania dziecka 

 

De | Mit mehreren Sprachen zu Hause

Seminarreihe zur zwei- und mehrsprachigen Kindererziehung

Leitung: Dr. Anna Mróz

Veranstalter: SprachCafé Polnisch in Kooperation mit CitizenKCenter

Ort: Stadtteilzentrum Pankow

Uhrzeit: 11:00 – 14:00

 

Samstag, 1. April 2017

Die ersten Schritte in die Zwei- und Mehrsprachigkeit

-◊-       Grundlagen  des Spracherwerbs der Kinder

-◊-       Grundsätze der zwei- und mehrsprachigen Kindererziehung

 

 

 

Pl | Kafejka w czwartki

 

Ojczyzna i dom czy tęskonota za poczuciem bezpieczeństwa?

„Heimat” jako ojczyzna i dom, czyli pojęcie przeciwne do obcości
Spotkanie z autorką Krysią Sar | Worldcafé

 
Wydaje się, że żyjemy w świecie bez granic. Nasz świat to nie wieś, nie miasto, możemy się wszędzie swobodnie poruszać, pracować, zakładać rodziny. Ale gdzie czujemy się jak w domu? Co jest z naszą przynależnością? Do czego wracamy myślami, za czym tęsknimy, zwłaszcza jak nam się nie najlepiej powodzi? Do domu. Home. In die Heimat. Ale kogo to w ogóle interesuje? To trącące myszką niemieckie pojęcie „Heimat“ nie da się przetłumaczyć. I to nie tylko na polski, ale też nie na inne języki. Chyba, że przejmiemy pojęcie „mała ojczyzna”. Ale po co? Ja mówiłam po wieloletnim życiu w Berlinie jako żona Niemca i matka dwojga dzieci „ jadę do domu”. Tak, do domu. Po angielsku powiedziałabym „ Going home” albo „I am homesick”. A jak to jest w innych językach?
Dlaczego mamy się w czasach globalizacji, otwartych granic i możliwości tym pojęciem zajmować? Dlaczego przeżywa ono renesans na całym świecie?
Przecież żyjemy, kochamy, nienawidzimy, pracujemy, śmiejemy się lub płaczemy, wychowujemy dzieci, obojętne gdzie, czy w domu czy na obczyźnie i nagle uświadamiamy sobie, że gdzieś jest jest jakaś miejscowość, jakaś ulica, po której jeździliśmy zimą na sankach, a w lecie na rowerze, chodziliśmy z dziadkiem na ryby, za którą któregoś dnia zatęsknimy? Nie, nie mamy zapotrzebowania na tego rodzaju emocje, nie mamy czasu, żyjemy „ tutaj i dzisiaj”. I absolutnie niczego nam nie brakuje. No, może byśmy od czasu do czasu chętnie zjedli czerwony barszcz z uszkami, tak jak mama gotowała, zamiast bratwurst, ale to chyba normalne od czasu do czasu wracać do przeżyć z dzieciństwa, nagle przypominać sobie o pierwszym pocałunku, o pierwszych koleżankach czy kolegach? Tak, i dlatego właśnie Sprachcafe Polnisch zadecydowało zaprosić autorkę Krysię Sar na spotkanie poświęcone temu tematowi. Autorka przeczyta nam fragmenty swoich książek „W młodych latach...” i „ Coraz mniej serca?”, które wskazują na rozdarcie między pochodzeniem a obecnym bytem.

W formacie World-Café chcielibyśmy wspólnie zgłębić ten temat. Mile widziane są Wasze perspektywy i treści.

Witamy! Willkommen! Welcome! Bienvenida!


Spotkanie odbędzie się w ramach kooperacji z Cityzen-K-Center.

 

Termin:        30.03.2017, godz. 19:00-21:00
Miejsce:       Stadtteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin

Prosimy o zgłoszeniakontakt@sprachcafe-polnisch.org lub (0)160 9968 0059
o dobrowolny "grosik" na miejscu.


Serdecznie zapraszamy!

SprachCafé Polnisch e.V.
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059
-----------------------------------------
De | SprachCafé donnerstags


Heimat oder über die Sehnsucht nach Geborgenheit

 

Lesung und Diskussion mit der Buchautorin Krysia Sar | Worldcafé

 

 Wir leben in einer Welt, in der es scheint, als gäbe es keine Grenzen. Unsere Welt ist nicht mehr ein Dorf, eine Stadt, wir können uns in der ganzen Welt frei bewegen. Aber was beheimatet uns? Wo sind wir zu Hause? Was ist eigentlich Heimat? Und wieso gibt es im Polnischen und auch in anderen Sprachen keine direkte Entsprechung des Begriffs? Ist es eine deutsche Erfindung? Und überhaupt: Wen interessieren heute Begriffe wie HEIMAT? Wieso sollen wir uns in Zeiten der Globalisierung und der offenen Grenzen überhaupt mit diesem Begriff beschäftigen? Wieso erlebt dieser eingestaubte Begriff seine allgegenwärtige Renaissance?

Wir leben, arbeiten, lieben, hassen, lachen und weinen, ziehen Kinder groß, egal, ob zu Hause oder in der Fremde und plötzlich wird es uns bewusst, dass es irgendwo einen Ort, eine Stelle, eine Straße, die wir im Sommer mit Fahrrad und im Winter mit Schlitten befahren haben, an einen See, an dem ich mit dem Opa immer angeln ging, geben soll, nach der wir uns eines Tages zurück sehnen werden? Nein, Null Lust auf solche Emotionen, keine Zeit, wir leben im Hier und Jetzt. Und vermissen tun wir rein gar nichts. Na, ja, vielleicht mal und das auch nur sehr selten: würden wir gern statt Bratwurst diese Rote-Beete-Suppe mit Uszka essen, wie Mama sie früher gekocht hatte. Aber ist es nicht normal, sich danach zurückzusehnen, wo man aufgewachsen ist, den ersten Freund und den ersten Kuss erlebte, die ersten Freunde?

Ja, es ist die Sehnsucht nach Geborgenheit, sogar vielmehr: Nach Zugehörigkeit.

Die Buchautorin Krysia Sar und das Sprachcafe Polnisch e.V. sowie Citizen-K-Centrum sind in der Laune mit Euch über dieses immer aktuelles und stets interessantes Thema  zu sprechen. Dabei liest sie aus ihren Büchern „Wie in frühen Jahren…“ und „Kommt das Herz zu kurz?“ einige Passagen, die mitunter auf eine Zerrissenheit zwischen Herkunft und Dasein deuten.

 

In Form von World-Café wollen wir das Thema gemeinsam vertiefen. Schwerpunkte und Perspektiven hierzu sind gern willkommen.

 

Witamy! Willkommen! Welcome! Bienvenida!

 

 

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen unserer Kooperation mit Cityzen-K-Center statt.
 
Termin:         30.03.2017, 19:00-21:00 Uhr
Ort:              Stadtteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin

Erbeten ist die Anmeldungkontakt@sprachcafe-polnisch.org oder (0)160 9968 0059 sowie eine Spende vor Ort.
 

Herzlichst willkommen!
 
SprachCafé Polnisch e.V.
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059

 

De | SprachCafé mittwochs

Schon seit dem 19. Jahrhundert ist Kolobrzeg (Kolberg) eine Urlaubs- und Kurstadt. Angeblich wurde hier sogar die Kur erfunden. Seitdem hat sich viel verändert, durch den zweiten Weltkrieg, durch die Politik und in den letzten Jahren ganz besonders durch die sich verändernden Anforderungen an einen gelungenen Ostseeurlaub. Kolobrzeg (Kolberg) hat sich entwickelt - und zwar schnell. Das kennt man aus Berlin, doch ist es allemal beeindruckend. Carsten Wolf, Polen-Experte und Geschäftsführer eines Kolberger Tourismusunternehmens, berichtet über die Entwicklung, die Gegenwart und die Zukunft der Stadt und dem damit verbundenen Tourismus. Es wird interessant, faktenbasiert und es gibt die Möglichkeit zur Diskussion.

Wir laden Sie herzlich ein, mehr über die Partnerstadt zu erfahren! 

 

Termin: 29.März 2017 , 19 Uhr

Ort: Stadtteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin, www.stz-pankow.de 

Anmeldung erbeten an: kontakt@freunde-kolbergs.de

 

 

Auch 2017 startet der Verein Freunde Kolbergs e.V. im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Berlin-Pankow und Kolobrzeg (Kolberg)

eine Mai-Reise. 4 Tage (3 Nächte) geht es vom 25.-28.5.2017

 

in die schöne Stadt an der Ostsee, volles Programm wird durch die Kolberger Tage angeboten. Neu: Speziell für Familien gibt es Familienapartments und es werden gemeinsame Aktivitäten für Familien vorgesehen. Mehr Informationen unter http://www.freunde-kolbergs.de/aktuelles/kolbergfahrt-2017-anmeldung

 

 

Pl | Kafejka w środy
Już od XIX wieku Kołobrzeg znany jest jako miejscowość uzdrowiskowa i wypoczynkowa. Podobno to właśnie tu miały miejsce pierwsze zorganizowane kuracje. Od tego czasu, za sprawą II wojny światowej, polityki oraz ciągle wzrastających wymagań wobec miejsc urlopowych, miasto bardzo się zmieniło. Kołobrzeg znacznie i zadziwiająco szybko się rozwinął. Carsten Wolf, znawca Polski i przedsiębiorca z branży turystycznej, opowie o rozwoju tego miasta, o jego teraźniejszości, przyszłości oraz o turystyce. Z pewnością będzie to interesująca, rzeczowa opowieść, którą zakończyć pragniemy dyskusją oraz wymianą doświadczeń i spostrzeżeń.


Termin: 29. marca 2017, godz. 19:00
Adres: Stadtteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin,www.stz-pankow.de 
Prosimy o zgłoszenia: kontakt@freunde-kolbergs.de
Polecamy również: https://www.facebook.com/events/142959556214674/

Kooperacja SprachCafé Poilnisch e.V. i Freunde Kolbergs e.V.

Serdecznie zapraszamy!

- - - 
Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu e.V. zaplanowało na rok 2017, w ramach współpracy miejskiej między Berlinem-Pankow i Kołobrzegiem, majową podróż. Wycieczka odbędzie się

od 25. do 28. maja 2017 (4 dni, 3 noce)

towarzyszyć jej będzie atrakcyjny program zwiedzania tego pięknego nadbałtyckiego miasta. Nowością będą specjalne apartamenty dla rodzin oraz przewidziane w programie różne rodzinne atrakcje. 
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: http://www.freunde-kolbergs.de/aktuelles/kolbergfahrt-2017-anmeldung

 

"Die erste gemeinsame Abendveranstaltung der Vereine Freunde Kolbergs und SprachCafé Polnisch war ein voller Erfolg. Der Vortragende (sorry, den Namen kenne ich nicht) hat gleichzeitig sehr offen, instruktiv und konkret über die Stadt gesprochen, insb. über Kolberg als Ostseebad und speziell über die Entwicklung in den letzten 10 Jahren. Weiter so! Wer noch nicht in Kolberg war ist selber Schuld."
JP Bouzac

 

 

Pl | Kreativworkshop | Film | Präsentation                                  Foto © A.Bernegg

 

 

 

Film "Zakazana miłość"

 

Kiedy tłumaczka książki "Auf der ganzen Welt nur sie" autorstwa Dagmar von Gersdorff – pani Grażyna Prawda zaproponowała nam w zeszłym roku pracȩ z książką "Na całym świecie tylko ona" i przeprowadzenie w naszej szkole projektu, którego treścią miała być historia niespełnionej miłości Wilhelma Pruskiego do Elizy Radziwiłł, trudno nam było w pierwszej chwili podjąć się tego zadania. Miałyśmy obawy, czy zdołamy zainteresować uczniów dawną, romantyczną i tak odbiegającą od realiów naszych czasów historią dziewiętnastowiecznej pary. Obecny w książce a interesujący nas aspekt polsko-niemiecki, zdecydował o podjȩciu siȩ przez nas tego wyzwania.

Do realizacji projektu wybrałyśmy uczniów klasy 11, niemiecko-polskiej szkoły europejskiej imienia Roberta Jungka i pracowałyśmy w dwóch ścieżkach programowych, dopasowując zagadnienia do tematyki programowej zajȩć na historii i jȩzyku polskim.

Pierwsza z owych „ścieżek” obejmowała problematykę aranżowania małżeństw. Przywołane zostały tu różne przykłady znane z historii lub literatury (dzieje Romea i Julii, małżeństwo królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, małżeństwo Jagny z Boryną w „Chłopach” Reymonta). W ramach drugiej „ ścieżki tematycznej” poruszone zostały, głównie na lekcjach historii, kwestie dziewiętnastowiecznych kontaktów Polaków i Niemców na terenie Prus, a później zjednoczonych Niemiec.

Jednocześnie narodziła siȩ chȩć sfilmowania tej romantycznej historii, która wybiegała już poza plan lekcji. Wraz z uczniami przystąpiłyśmy do pisania scenariusza, który ulegał następnie wielokrotnym zmianom, tak aby możliwe stało się powstanie filmu przy skromnych środkach, jakimi dysponowaliśmy. Prawdziwym wyzwaniem stało się zdobycie kostiumów, które organizowaliśmy na wszelkie możliwe sposoby, nie rezygnując z sięgania po stare szpargały i pamiątki rodzinne. Dekoracje i rekwizyty stanowiły dla nas głównie prywatne zasoby naszych mieszkań, jak i skarby udostępnione przez uczniów i ich rodziny. Wielce pomocna okazała się wreszcie uroda niektórych zakątków Berlina oraz sprzyjająca nam aura. Dzięki tym dobrodziejstwom nakręciliśmy niemal wszystkie nasze „plenery”stanowiące chyba jeden z atutów filmu. Dzięki wybitnym talentom i anielskiej cierpliwości niektórych uczennic możliwa stała się staranna charakteryzacja, która ułatwiła aktorom wcielenie się w prezentowane przez nich postacie.

Film został w całości zmontowany i udźwiękowiony (początkowo w polskiej wersji językowej) przez uczniów, którzy w ramach oferowanych przez naszą szkołę zajęć w zakresie montażu filmowego, zdobyli w poprzednich latach niezbędną w tym zakresie wiedzę. Kolejnym wyzwaniem było przygotowanie wersji niemieckiej, którą zrealizowaliśmy dzięki opracowanemu przez uczniów przekładowi, zastępując narrację w jȩzyku polskim narracją niemiecką i umieszczając niemieckie napisy w scenach obejmujących dialogi.

Dziȩki naszym staraniom prezentacji tego filmu na stronie internetowej Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech, "Porta Polonica" zobowiązaliśmy siȩ też do nagrania wersji angielskojȩzycznej, uzyskując profesjonalną pomoc w tłumaczeniu na jȩzyk angielski. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo film istnieje w trzech wersjach jȩzykowych.

 

Cieszymy siȩ, że pan Arno Kiehl, z SprachCafé Polnisch, z którym już wcześniej wpółpracowaliśmy, umożliwił nam przedstawienie naszego filmu w SprachCafé Polnisch 25-go marca 2017.

Tekst: Agnieszka Bernegg und Daria Smoczyńska -Reiner

 

 

Termin:              25.03.2017, godz. 14:00-18:00 

Miejsce:             Stadtteilzentrum-Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin
Prosimy o zgłoszenia: kontakt@sprachcafe-polnisch.org lub 016099680059 oraz o symboliczny "grosik" na miejscu.
Serdecznie zapraszamy!
SprachCafé Polnisch e.V. &  partnerzy
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059
- - - - - - - - 
De | Kreativ-Workshops | Film | Präsentation

Film "Verbotene Liebe"

 

Als uns Frau Grażyna Prawda, die Übersetzerin des Buches " Auf der ganzen Welt nur sie", von Dagmar von Gersdorff, im letzten Schuljahr vorschlug, das Buch im Unterricht zu lesen und ein Projekt zu gestalten, dessen Thema die unerfüllte Liebesgeschichte von Kaiser Wilhelm I. und Eliza Radziwill wäre, fiel es uns schwer eine Entscheidung zu treffen. Wir hatten Angst, dass das romantische und unwirklich anmutende Thema uninteressant für heutige Jugendliche sein würde. Ein interessanter Aspekt waren für uns die damit verbundenen deutsch-polnischen Beziehungen, die für die Realisierung des Projektes sprachen.

Für die Durchführung wählten wir die Klasse 11 der Deutsch-Polnischen Europa Schule, Robert-Jungk-Oberschule in Charlottenburg-Wilmersdorf, und realisierten sie in den Fächern Polnisch und Geschichte mit zwei Schwerpunkten. Im ersten bezogen wir uns auf das gesellschaftliche Thema arrangierter Ehen, z. B. in Literatur und Geschichte ("Romeo und Julia", Königin Hedwig und Wladyslaw Jagiello, die Ehe von Jagna und  Boryna im Roman "Die Bauern" von Reymont). Im Geschichtsunterricht bezogen wir uns auf die deutsch-polnischen Beziehungen im 19. Jahrhundert.

Gleichzeitig entstand eine Idee zur Verfilmung der Liebesgeschichte, die wir dann außerhalb des Unterrichts realisierten. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern begannen wir mit einem Szenario und einer Sammlung von entsprechenden Requisiten und Kostümen; die Schätze der Familien wurden uns zur Verfügung gestellt. Auch die Charakterisierung der Helden war sehr aufwändig und wurde selbständig von den Schülerinnen und Schülern entwickelt. Dann begannen wir mit den Dreharbeiten, teilweise in privaten Wohnungen, teilweise draußen im Park des Schlosses Charlottenburg.

Der Film entstand in einer polnischen Fassung. Später wurde er von den Schülern auf Deutsch übersetzt.

Es war unser Wunsch, auf den Internetseiten der Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland, Porta Polonica, unseren Film zu präsentieren. Da diese Seite dreisprachig ist, unterstützte uns die Dokumentationsstelle mit der englischen Übersetzung. Nun sind wir sehr stolz, dass der Film in drei Sprachversionen existiert.

 

Wir freuen uns, dass Herr Arno Kiehl vom SprachCafé Polnisch, mit dem wir schon früher zusammengearbeitet haben, es uns ermöglicht am 25. März unseren Film im SprachCafé Polnisch vorstellen zu können.

 

Text: Agnieszka Bernegg und Daria Smoczyńska-Reiner

 

Termin:       25.03.2017, 14:00-18:00 Uhr

 

Ort:            Stadtteilzentrum-Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin

 

Erbeten ist die Anmeldung: kontakt@sprachcafe-polnisch.org oder 016099680059 sowie eine Spende vor Ort.

 

Zapraszamy!

 

 

SprachCafé Polnisch e.V. & Partner

www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com

Liken Sie uns auf facebook!

+ 49 (0)160 9968 0059

 

 


Es war uns sehr angenehm, die jungen Menschen persönlich kennenzulernen, die dank ihres Interesses und ihrer Leidenschaft diesen Film mit Unterstützung ihrer Lehrerinnen und des technischen Teams realisiert haben. Beeindruckend! Beispielhaft! Danke!
Das SprachCafé ist für Euch immer offen ;-)
Wie immer hat mich der intergenerationelle Austausch berührt.
A.K.

 

 

 

Pl | Kafejka w środy

 

Z Kołobrzegu do Berlina-Pankow, od wypędzenia do pojednania.

Spotkanie autorskie z Hansem-Jürgenem Kobsch (*1928)

 

Hans Kobsch, Pomorzanin sercem, urodził się w roku 1928 w Ramlewie w powiecie kołobrzesko-karlińskim. Dzieciństwo i młodość spędził, aż do wypędzenia, w gospodarstwie dziadków w Robuniu. Kiedy wojna dotarła na Pomorze, udało mu się uciec statkiem z Kołobrzegu do Świnoujścia, gdzie dostał się do służby wojskowej, by ostatecznie trafić do amerykańskiej niewoli w Holstein. Po uwolnieniu nastąpił dla niego burzliwy okres, który spędził w górach Harzu, w Niemczech Północnych oraz u krewnych w Anklam.
W 1950 roku Hans Kobsch ożenił się i przeniósł do Stralsundu, a pięć lat później do Berlina-Pankow, gdzie znalazł swoją drugą prawdziwą ojczyznę układając sobie życie zarówno prywatne, jak i zawodowe.

W swojej książce autor, zwany „Pommernhansem”, opowiada o swoich losach, doświadczeniach i wrażeniach.
Publikacja zawiera również smutną i wstrząsającą część opowiadającą o ostatnich miesiącach Drugiej Wojny Światowej, między innymi w Kołobrzegu i Świnoujściu. Książka stanowi również apel  skierowany do (w dzisiejszych niepewnych politycznie czasach być może zdezorientowanych) czytelników, by nigdy nie dopuścili do powrotu czasu dyktatury i przemocy, jakiego świadkiem był jej autor.

Link do książki „Der Pommernhans”: https://www.amazon.de/Pommernhans-Erinnerungen-geb%C3%BCrtigen-Rabuhners-Hans-J%C3%BCrgen/dp/3741237248

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu dzielnicowego Tuż obok i o krok dalej przy wsparciu Urzędu Dzielnicowego Pankow.

 

Termin:        15.03.2017, godz. 10:00-12:00
Miejsce:       Alte Apotheke, Romain-Rolland-Str. 112, 13089 Berlin

Prosimy o zgłoszenia: sprachcafe.polnisch@gmx.de lub (0)160 9968 0059
o dobrowolny "grosik" na miejscu.


Serdecznie zapraszamy!

SprachCafé Polnisch e.V.
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059
 
-----------------------------------------
De | SprachCafé mittwochs

Von Kolberg nach Pankow, ein Leben zwischen Vertreibung und Versöhnung.

Lesung und Diskussion mit Hans-Jürgen Kobsch (*1928)

 

Hans Kobsch, der Pommeraner im Herzen, wurde 1928 in Ramelow im Landkreis Kolberg-Körlin geboren. Seine Kinder- und Jugendzeit verlebte er bis zur Vertreibung auf dem großelterlichen Bauernhof in Rabuhn. Als der Krieg die Gebiete Pommerns erreichte gelang ihm die Flucht per Schiff von Kolberg nach Swinemünde, er kam dort zum Militär und gelang durch militärische Einsätze in amerikanische Gefangenschaft in Holstein. Nach seiner Entlassung folgte eine turbulente Zeit im Harz und Norddeutschland sowie bei Angehörigen in Anklam. 1950 heiratete Hans Kobsch, zog nach Stralsund und fünf Jahre später nach Berlin-Pankow, wo er eine wahre zweite Heimat fand und familiär und beruflich Fuß gefasst hat.
In seinem Buch berichtet der „Pommernhans“ über sein Leben, seine Eindrücke und Erfahrungen. Es enthält auch einen Teil an traurigen und tragischen Ereignissen aus den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs u.a. in Kolberg und Swinemünde. Das Buch soll so auch ein Appell an alle Leser sein, die in der heutigen, teils turbulenten politischen Zeit orientierungslos sind, auf dass sie eine Zeit der Diktatur und Gewaltverbrechen, wie der Pommernhans sie im Zweiten Weltkrieg erlebt hat, nie wieder die Oberhand gewinnen lassen.
 

Gerne können wir den Link zum Buch geben: https://www.amazon.de/Pommernhans-Erinnerungen-geb%C3%BCrtigen-Rabuhners-Hans-J%C3%BCrgen/dp/3741237248

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen unseres Projektes "Nebenan und ein Schritt weiter" mit der Unterstützung des Bezirksamtes Pankow.
Termin:         15.03.2017, 10:00-12:00 Uhr
Ort:               Alte Apotheke, Romain-Rolland-Str. 112, 13089 Berlin

Erbeten ist die Anmeldung: sprachcafe.polnisch@gmx.de oder (0)160 9968 0059 sowie eine Spende vor Ort.
 

Herzlichst willkommen!
 
SprachCafé Polnisch e.V.
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059

 

Herzliche Einladung zur (4.!) Vernissage der Ausstellung

 

am 03.03.2017 19:00 Uhr im Frei-Zeit-Haus Weißensee! 

Im Begleitprogramm stehen:
- Literarisches mit Arno Kiehl (Weissensee) und JP Bouzac (Frankreich)

- Musikalisches mit "Ambares"/ http://ambaresambare.wixsite.com/music/music

- Kulinarisches aus vielen Ecken dieser Erde, offen für Neues Mitgebrachtes;

 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, auf neue Begegnungen und aufregende Gespräche :-)

Bei dieser Veranstaltung in zahlreichen Kooperationen unterstützt uns das Bezirksamt Pankow.

 

Herzlich willkommen!

 

 

WANDER-
AUSSTELLUNG

wurde gestartet!

 

Das SprachCafè Polnisch e.V. in Pankow präsentiert eine Gemeinschaftsausstellung der Pankower KünstlerInnen mit dem Titel „Was uns bewegt“.

 

Die Kunstwerke spiegeln die internationale Herkunftsvielfalt der KünstlerInnen und ihre Begegnungen mit Berlin, im Speziellen mit Groß-Pankow.

 

Mit Hilfe der verschiedenen Darstellungs-Techniken, wie z.B. Fotografie, Collage, Aquarell, Acryl und Öl auf Leinwand wurde die Vielfalt auch unterstrichen.

Es stellen aus: Agata Koch, Aleksandra Gajda, Barbara Konieczna, Bianca Monroy, Estrella Betancor, Gabriele Klier, Grażyna Zarębska, JF Renault, Justyna Stokłosa, Sabine Renault,  Silviya Zdravkova, Susanne Kiener. 
Kuratorin der Austellung ist Barbara Konieczna.

Diese Wanderausstellung verbindet 6 Orte in Pankow. Zapraszamy! - Herzlich willkommen!

Titelbild: "Im Gespräch", Collage, Barbara Konieczna

 

Pl | Kafejka w środy

 

Jak działania i inicjatywy społeczne wpływają na rozwój kariery i szczęśliwego życia?

 

- spotkanie z Patrycją Zając

 

 

Jeśli lubisz słuchać pozytywnych historii, które miały miejsce zaraz obok miejsca w którym żyjesz. Takich, które czasem są na pograniczu cudu.

Jeśli jesteś ciekawy, jak do tego doszło, co powoduje, że nasze marzenia się spełniają i jak duży wpływ mają na to działania społeczne. Zapraszam Cię serdecznie na to spotkanie.

Oprócz tych niezwykłych historii dostaniesz autorskie materiały na temat działań społecznych.

 

Patrycja Zając, socjolog oraz absolwentka studiów podyplomowych Design Management w School of Form z przewodnią metodologią Design Thinking.

Posiada zarówno doświadczenia biznesowe branży outsourcingowej jak i w dzialaniach, projektach na rzecz społeczeństwa, szczególnie dla Kobiet.

Chce tworzyć i wdraża innowacyjne rozwiązania mające na celu profesjonalizację działań dla firm oraz tworzy inicjatywy społeczne w ramach działań na rzecz Stowarzyszenia Polki w Berlinie e.V.

Zainteresowania: odpowiedzialny design, jazz, psychoneuroimmunologia, metodologie, praca design thinking, dzieci ,,wychowuję dzieci partnersko i w/g metody bez klapsa”.

 

 

Patrycja Zając

Tel. (+49) 176  22069985

E-mail: kontakt@zajacinitiative.de

 

Termin:        01.03.2017, godz. 10:00-12:00
Miejsce:       Alte Apotheke, Romain-Rolland-Str. 112, 13089 Berlin

Prosimy o zgłoszenia: sprachcafe.polnisch@gmx.de lub (0)160 9968 0059
o dobrowolny "grosik" na miejscu.


Serdecznie zapraszamy!

SprachCafé Polnisch e.V.
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059
 
-----------------------------------------

 

De | SprachCafé mittwochs

Soziale Initiativen und aktives Handeln beeinflussen beruflichen Werdegang und bestimmen über ein glückliches Leben. Wie funktioniert das?
- eine Begegnung mit Patrycja Zając

 

Lauschst du gerne positiven Geschichten, die sich in deiner Nähe ereignet haben? Besonders solchen, die unglaublich vorkommen mögen? Bist du neugierig, wie es dazu kam? Was lässt unsere Wünsche in Erfüllung gehen? Was für welchen Einfluss darauf soziale Aktivitäten haben können?

Wenn ja, dann lade ich Dich zu uns ein.

Hier wirst du nicht nur diese außergewöhnlichen Geschichten wirklich erfahren, du wirst auch etwas mitnehmen können, was Profis dazu geschrieben haben und was Dich inspirieren wird, es selbst direkt auszuprobieren.

 

Patrycja Zając ist Soziologin und Absolventin des Aufbaustudiums Design Management in School of Form mit Schwerpunkt Design Thinking.

Sie verfügt über Erfahrung in der Wirtschaft, in Outsourcing, als auch in sozialen Projekten, besonders im Frauen-Bereich.

Ihr Anspruch ist innovative Lösungen zur Verbesserung und Professionalisierung im Wirtschafts- und Sozialbereich zu kreieren und sie anzuwenden. Sie ist für den Verein Polki w Berlinie e.V aktiv.

Hobbys: verantwortungsvoller Design, Jazz, Psychoneuroimmunologie, Methodologie, design thinking. Bei der Kindererziehung gilt das Prinzip gewaltfreie Kommunikation und Partnerschaft - sagt Patrycja. 

Patrycja Zając

Tel. (+49) 176  22069985

Termin:         01.03.2017, 10:00-12:00 Uhr
Ort:               Alte Apotheke, Romain-Rolland-Str. 112, 13089 Berlin
Erbeten ist die Anmeldung: sprachcafe.polnisch@gmx.de oder (0)160 9968 0059 sowie eine Spende vor Ort.
Herzlichst willkommen!
SprachCafé Polnisch e.V.
www.sprachcafe-polnisch.jimdo.com
Liken Sie uns auf facebook!
+ 49 (0)160 9968 0059

 

Patrycjo, serdecznie dziękujemy za wspaniałe przedpołudnie!